“Chương trình học rất thực tế nên giúp học viên bổ sung thêm rất nhiều kiến thức chuyên ngành, cũng như những kiến thức làm nghiên cứu. Đây là điều rất quan trọng giúp cho công việc sau này, cũng như giúp học viên có thể tự nghiên cứu thêm ngay cả khi đã học xong chương trình. Các giảng viên thì rất tâm huyết và có nhiều kinh nghiệm, đối với tôi thì các thầy cô là một bầu trời kiến thức nên là có nhiều thắc mắc nghi vấn thì nhiều khi hỏi trực tiếp các thầy cô đều được các thầy cô giải thích rất chi tiết và dễ hiểu. Ngoài ra thì trong quá trình học thì tôi cũng được tham gia một số hội thảo ở trường về các chủ đề liên quan trong ngành học nên tôi thấy cũng rất hữu ích cho bản thân.”

Sub title: 
Senior Sales Executive - Sumitomo
Hình: