“Trường Đại học Hoa Sen đã rất thành công trong việc đào tạo ra nguồn nhân lực chuyên môn cao phục vụ cho xã hội. Và tôi tin chắc rằng với việc thành lập Khoa Luật mới này, Đại học Hoa Sen sẽ tiếp tục góp phần cung cấp cho xã hội lực lượng luật sư, những nhà chuyên môn có phẩm chất và năng lực cao.”

Sub title: 
Phó Tổng lãnh sự Hungary tại Tp.HCM
Hình: