MBA - Hướng ngành Logistics

1. Đối tượng tuyển sinh:

Người dự tuyển vào các chương trình Quản trị kinh doanh của trường Đại học Hoa Sen cần thỏa các điều kiện tối thiểu sau:

  • Đã tốt nghiệp đại học ngành Quản trị Kinh doanh, Ngành Logistics, Ngành Quản lý kinh tế công, Quản trị Marketing và/hoặc các ngành khác thuộc nhóm ngành kinh tế tại các trường đại học, các cơ sở đào tạo trong hay ngoài nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành Quản trị Kinh doanh và các ngành thuộc khối kinh tế phải học và thi đạt yêu cầu các môn bổ sung kiến thức theo quy định của Bộ GD & ĐT trước thời điểm trường phát giấy báo thi.
  • Người dự tuyển tốt nghiệp ngành khác với ngành Quản trị kinh doanh & các ngành thuộc khối kinh tế phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tính đến ngày nhập học. Nếu thâm niên công tác ít hơn thì Hội đồng tuyển sinh xem xét loại tốt nghiệp để quyết định.
  • Có lý lịch rõ ràng.
  • Có đủ sức khỏe học tập.
  • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của trường.

2. Nội dung chương trình đào tạo:

STT

Tên môn học tiếng Việt

Tên môn học tiếng Anh

Kiến thức chung

1

Triết học

Philosophy

Kiến thức cơ sở

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

3

Chiến lược quản trị nguồn nhân lực & Hành vi tổ chức

HRM Strategy & Organizational Behavior

4

Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số

Leadership and Digital Transformation Strategy

Kiến thức chung ngành

5

Kinh doanh điện tử và nền kinh tế chia sẻ

E-Business and sharing economy

6

Phân tích số liệu và dự báo thị trường - ứng dụng big data

Data Analysis and Forecasting - Big Data Application

7

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Entrepreneurship and Innovation

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc

8

Quản trị chuỗi cung ứng

Supply Chain Management (SCM)

9

Kinh doanh dịch vụ Logistics

Business of Logistics Services

10

Thiết kế giải pháp Logistics

Logistics Solution Design

Phần tự chọn bắt buộc (Chọn 2 trong 4 môn)

1

Quản trị rủi ro

Risk Management

2

Quản trị kho hàng và phân phối

Warehouse and Distribution Management

3

Quản trị vận tải hàng nguy hiểm

Transportation of Dangerous goods Management

4

Logistics quốc tế

International Logistics

Tốt nghiệp

1

Báo cáo chuyên đề

Business Report

2

Luận văn tốt nghiệp

MBA Thesis