Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

“ Du lịch Việt Nam và khu vực ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về nguồn nhân lực được đào tạo bài bản và chuyên sâu trong ngành kinh tế này càng tăng mạnh.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành của Trường Đại học Hoa Sen được thiết kế theo định hướng ứng dụng nhằm đào tạo các nhà quản lý du lịch, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi có kiến thức và kỹ năng lãnh đạo liên quan đến kinh tế, văn hóa và xã hội trong môi trường kinh doanh hiện đại của ngành công nghiệp không khói.”

 

1. Chương trình đào tạo: 

 • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ 
  • 12 môn chuyên ngành: 48 tín chỉ 
  • Luận văn tốt nghiệp: 12 tín chỉ
 • Thời gian đào tạo: 18 tháng. Thời gian học tối đa: 42 tháng 

2. Phương pháp đào tạo:

Để đạt các mục tiêu môn học đề ra một cách tốt nhất, các phương pháp giảng dạy và hoạt động được sử dụng một cách linh hoạt, bao gồm:

 • Thuyết giảng
 • Hoạt động nhóm
 • Case Study
 • Quizzes, trắc nghiệm nhanh, Brainstorming
 • Thuyết trình nhóm

Ngoài ra, trong quá trình học, giảng viên có thế sử dụng thêm các phương pháp khác nhau để đạt mục tiêu giảng dạy một cách tốt nhất.

3. Danh sách môn học:

STT

Tên môn học Tiếng Việt

Tên môn học tiếng Anh

Kiến thức chung

1

Triết học

Philosophy

2

Phát triển năng lực lãnh đạo

Leadership Development

3

Phương pháp nghiên cứu

Research Methodology

Kiến thức cơ sở

4

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

Service Quality Management in Tourism

5

Quản trị lữ hành

Tourism Management

Môn tự chọn bắt buộc (chọn 3 trong 4 môn)

6

Quản trị sản phẩm du lịch

Tourism Product Management

7

Quản trị rủi ro trong du lịch

Risk Management for Hospitality and Tourism Management

8

Du lịch bền vững & Các vấn đề đương đại trong du lịch

Sustainable Tourism & Contemporary Issues in Tourism

9

Hành vi du khách

Tourists’ Behaviour

Kiến thức chuyên ngành

10

Lập và quản lý dự án trong du lịch

Tourism Project Plan

11

Quảng bá điểm đến và thương hiệu du lịch

Destination Marketing & Hospitality Branding

Môn tự chọn bắt buộc (chọn 2 trong 3 môn)

12

Hệ sinh thái kỹ thuật số trong du lịch

Digital Ecosystem in the Hospitality Industry

13

Quản trị chiến lược & Phát triển quy hoạch

Strategic Management & Tourism Planning

14

Gia tăng Hiệu suất trong ngành Dịch vụ

Driving High Performance in Hospitality

Luận văn tốt nghiệp

15

Luận văn tốt nghiệp

MSc Thesis

 

4. Lợi ích học viên nhận được khi tham gia chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành: 

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều kiến ​​thức thực tế và mở cửa cho sự nghiệp nhiều hơn nữa trong kinh doanh ngành dịch vụ đầy tiềm năng này. Tham gia khóa học này, học viên sẽ nhận được: 

 • Có kiến thức tổng hợp về quản lý chung và chuyên sâu liên quan đến kinh tế, văn hóa và xã hội trong quản lý các hoạt động dịch vụ du lịch và lữ hành trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch tại Việt Nam, khu vực và quốc tế
 • Có khả năng áp dụng các kiến thức trên như một nhà quản lý trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành: phân tích, đánh giá, hoạch định, kiểm soát và lãnh đạo và có khả năng nghiên cứu độc lập
 • Thể hiện đạo đức kinh doanh trong thời đại mới, có khả năng hòa hợp trong môi trường kinh doanh đa dạng và nhiều biến động trong ngành dịch vụ du lịch và lữ hành và có động lực học tập suốt đời

Các học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận hiệu quả công việc tại nhiều vị trí quản lý khác nhau như: cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, quản lý cấp trung và cấp cao tại khách sạn, công ty lữ hành và công ty dịch vụ giải trí…