Trường Đại học Hoa Sen là cơ sở đào tạo các chương trình đại học và sau đại học có uy tín trong cả nước. Các chương trình đào tạo Thạc sĩ của trường Đại học Hoa Sen đã được bắt đầu từ năm 2015, đến nay đã xây dựng được nền tảng chương trình và chuẩn bị triển khai mở rộng thêm nhiều chuyên ngành đào tạo mới. Với mong muốn mang đến cho người học những trải nghiệm và lợi ích tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, qui mô đào tạo, vào ngày 01/ 04/ 2021, Trường Đại học Hoa Sen ký Quyết định chính thức thành lập Viện Đào tạo Sau đại học. Trước đó, vào chiều ngày 27/ 03/ 2021, trong hội thảo chuyên đề giới thiệu CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA), PGS. TS. Hà Thị Ngọc Oanh - Giảng viên và phụ trách chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh cũng đã trình bày sơ lược về tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý đào tạo của Viện.


Tầm nhìn

Viện Đào tạo Sau Đại học của trường Đại học Hoa Sen hướng đến xây dựng một đơn vị giáo dục bậc cao học và nghiên cứu sinh uy tín và chất lượng cao, đạt chuẩn khu vực và quốc tế, là nơi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tinh hoa đáp ứng nhu cầu xã hội. Trong tương lai gần, Viện đào tạo Sau Đại học sẽ trở thành cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng hàng đầu khu vực phía Nam, là đối tác tin cậy của các đơn vị đào tạo uy tín, cũng như của các doanh nghiệp và địa phương trong và ngoài nước.


Sứ mệnh

Viện Đào tạo Sau Đại học - trường Đại học Hoa Sen mang đến chương trình đào tạo và liên kết đào tạo Thạc sĩ chất lượng, đa dạng các chuyên ngành, các hình thức đào tạo, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận và đạt kiểm định theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Các chương trình đào tạo với hàm lượng tri thức chuyên sâu song hành với tính ứng dụng cao đáp ứng nhu cầu bổ sung và nâng cao kiến thức chuyên ngành, góp phần nâng cao lợi thế, phát huy vai trò lãnh đạo và cơ hội thăng tiến trong công việc cho người học. 


Triết lý đào tạo

Giá trị cốt lõi của đào tạo là sự thành công của người học, triết lý đào tạo của Viện là “Bứt phá để thành công”. Giữ vai trò là đơn vị đột phá, Viện Đào tạo Sau Đại học tiên phong trong công tác đổi mới tư duy và tầm nhìn, chủ động cập nhật tri thức mới, chủ động liên kết, cộng tác với các cơ sở đào tạo khác (nhất là với các nước có nền giáo dục tiên tiến), để sản phẩm đào tạo đáp ứng tốt nhất các yêu cầu mới của đất nước, của thời đại hiện nay.


Viện Đào tạo Sau Đại học luôn đổi mới linh hoạt công tác đào tạo và tuyển sinh, đồng thời áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn cho học viên từ năm học 2021 - 2022.