tuyển sinh, thạc sĩ, MBA, NNA, Du lịch, HSU, ĐHHS
  • 29.11.2021

THÔNG BÁO: KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 11/12/2021

Đại học Hoa Sen thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ, dành cho các thí sinh chưa đáp ứng các yêu cầu đầu vào về Ngoại ngữ khi đăng ký tham gia dự tuyển các chương trình Thạc sĩ của Trường Đại học Hoa Sen, đợt tuyển sinh tháng 12/2021.

Xem thêm →
Ngôn ngữ Anh, MBA, HSU, tuyển sinh
  • 19.11.2021

MAE ÔN TẬP - LỊCH HỌC ÔN TẬP NGOẠI NGỮ 2 (TIẾNG TRUNG & TIẾNG PHÁP) - Khai giảng: 20/11/2021

Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo lịch học các lớp ôn tập Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung và Tiếng Pháp) dành cho các thí sinh đăng ký dự tuyển chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (MAE), bắt đầu từ ngày 20/11/2021.

Xem thêm →
NNA, MAE, ĐH Hoa Sen, HSU, Thạc sĩ, ôn tập
  • 01.11.2021

MAE Khóa 6 - Thông báo mở lớp ôn tập Ngoại ngữ 2

Thông báo mở lớp ôn tập Tiếng Pháp và Tiếng Trung dành cho các thí sinh chưa đủ điều kiện xét miễn Ngoại ngữ 2 chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh.

Xem thêm →
NNA, MAE, ĐH Hoa Sen, HSU, Thạc sĩ, ôn tập
  • 01.11.2021
  • Ôn thi đầu vào

MAE - Đăng ký lớp ôn tập Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung & Tiếng Pháp)

Thông báo mở lớp ôn tập Tiếng Pháp và Tiếng Trung dành cho các thí sinh chưa đủ điều kiện xét miễn Ngoại ngữ 2 chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh.

Xem thêm →
NNA, MAE, ĐH Hoa Sen, HSU, Thạc sĩ
  • 20.10.2021

WEBINAR 05: #MAE - Higher Education - Widening the Door to Career Integration (Oct 23rd 2021)

Webinar số thứ 5 sẽ được tổ chức vào ngày 23/10/2021 với chủ đề #MAE - Higher Education - Widening the Door to Career Integration (#MAE - Chương trình cao học giúp mở rộng cánh cửa hội nhập trong sự nghiệp). Với sự tham gia của các Giảng viên và Học viên, chương trình sẽ chia sẻ kinh nghiệm học tập và giá trị thực tiễn của tấm bằng Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

Xem thêm →