NNA, MAE, ĐH Hoa Sen, HSU, Thạc sĩ, ôn tập
  • 01.11.2021

MAE Khóa 6 - Thông báo mở lớp ôn tập Ngoại ngữ 2

Thông báo mở lớp ôn tập Tiếng Pháp và Tiếng Trung dành cho các thí sinh chưa đủ điều kiện xét miễn Ngoại ngữ 2 chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh.

Xem thêm →
NNA, MAE, ĐH Hoa Sen, HSU, Thạc sĩ, ôn tập
  • 01.11.2021
  • Ôn thi đầu vào

MAE - Đăng ký lớp ôn tập Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung & Tiếng Pháp)

Thông báo mở lớp ôn tập Tiếng Pháp và Tiếng Trung dành cho các thí sinh chưa đủ điều kiện xét miễn Ngoại ngữ 2 chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh.

Xem thêm →
tuyển sinh, MBA, NNA, MAE, QTKD, Du lịch, MA, thạc sĩ
  • 14.10.2021

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 (Thời hạn đăng ký: 5/12/2021)

Trường Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 với các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MA Du lịch) với hình thức xét tuyển dựa trên GPA Đại học và bài luận đầu vào. Nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 05/12/2021. 

Xem thêm →
NNA, MAE, ĐH Hoa Sen, HSU, Thạc sĩ, MBA, tuyển sinh
  • 13.10.2021
  • Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Đợt 2/2021

Trường Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh thạc sĩ các ngành: Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MA Du lịch) đợt 2 năm 2021 với hình thức xét tuyển dựa trên GPA Đại học và bài luận đầu vào. Nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 05/12/2021. 

Xem thêm →
tuyển sinh, MBA, Ngôn ngữ Anh, Du lịch, HSU
  • 05.01.2021
  • Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, đợt 1 năm 2021 các ngành: Quản trị Kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Xem thêm →