MBA, HSU, QTKD, Thạc sĩ, Bổ sung kiến thức
  • 11.10.2021
  • Bổ sung kiến thức

Danh sách các môn học Bổ sung kiến thức chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Thí sinh tốt nghiệp Đại học ngành gần và ngành khác khi đăng ký dự tuyển chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh phải học các môn Bổ sung kiến thức theo quy định.

Xem thêm →
tuyển sinh, MBA, NNA, MAE, QTKD, Du lịch, MA, thạc sĩ
  • 14.10.2021

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 (Thời hạn đăng ký: 5/12/2021)

Trường Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 với các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MA Du lịch) với hình thức xét tuyển dựa trên GPA Đại học và bài luận đầu vào. Nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 05/12/2021. 

Xem thêm →
NNA, MAE, ĐH Hoa Sen, HSU, Thạc sĩ, MBA, tuyển sinh
  • 13.10.2021
  • Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Đợt 2/2021

Trường Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh thạc sĩ các ngành: Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MA Du lịch) đợt 2 năm 2021 với hình thức xét tuyển dựa trên GPA Đại học và bài luận đầu vào. Nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 05/12/2021. 

Xem thêm →
MBA, QTKD, HSU, thạc sĩ, sau đại học
  • 27.09.2021
  • Tư vấn tuyển sinh

MBA - Quản trị kinh doanh: Đón đầu nhu cầu nhân sự cấp cao trong thời đại 4.0

Chương trình MBA – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trong năm học 2021 của Viện Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Hoa Sen với nhiều điểm mới, được cập nhật để phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa hiện tại và phù hợp với nhu cầu nhân lực cấp cao tại thị trường Việt Nam.

Xem thêm →
MBA, marketing, HSU, SĐH
  • 21.09.2021
  • Tư vấn tuyển sinh

MBA - Quản trị Marketing: Chiến lược Marketing trong nền kinh tế số

Năm học 2021, Viện Đào tạo Sau Đại học mang đến hướng ngành Quản trị Marketing trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh với nội dung đào tạo được xây dựng và cập nhật với nhiều điểm mới, thú vị, phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế nền kinh tế số hiện nay.  

Xem thêm →