tuyển sinh, thạc sĩ, MBA, NNA, Du lịch, HSU, ĐHHS
  • 29.11.2021

THÔNG BÁO: KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 11/12/2021

Đại học Hoa Sen thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ, dành cho các thí sinh chưa đáp ứng các yêu cầu đầu vào về Ngoại ngữ khi đăng ký tham gia dự tuyển các chương trình Thạc sĩ của Trường Đại học Hoa Sen, đợt tuyển sinh tháng 12/2021.

Xem thêm →
Ngôn ngữ Anh, MBA, HSU, tuyển sinh
  • 19.11.2021

MAE ÔN TẬP - LỊCH HỌC ÔN TẬP NGOẠI NGỮ 2 (TIẾNG TRUNG & TIẾNG PHÁP) - Khai giảng: 20/11/2021

Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo lịch học các lớp ôn tập Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung và Tiếng Pháp) dành cho các thí sinh đăng ký dự tuyển chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (MAE), bắt đầu từ ngày 20/11/2021.

Xem thêm →
MBA, HSU, QTKD, Luận văn thạc sĩ, bảo vệ luận văn
  • 28.10.2021

Đại học Hoa Sen tổ chức thành công Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Hội đồng ngày 28/10/2021

Hôm nay, ngày 28/10/2021, Viện Đào tạo Sau Đại học đã tổ chức thành công lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh cho 5 học viên cao học. Chúng tôi tự hào giới thiệu và trân trọng chúc mừng các Tân Thạc sĩ của Trường Đại học Hoa Sen!  

Xem thêm →
MA Du lịch, MA, Thạc sĩ, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, HSU, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  • 11.10.2021
  • Bổ sung kiến thức

Danh sách các môn học Bổ sung kiến thức chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Danh sách các môn học Bổ sung kiến thức chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành 

Xem thêm →
Quy trình, nộp hồ sơ, tuyển sinh, thạc sĩ, MBA, MAE, QTKD, NNA
  • 15.10.2021
  • Quy trình tuyển sinh

Hướng dẫn đăng ký dự tuyển

Trường Đại học Hoa Sen hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh thạc sĩ các chuyên ngành: Quàn trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MA Du lịch). 

Xem thêm →