MBA, Webinar, HSU
  • 09.10.2021

WEBINAR 04: MBA - HỌC GÌ VÀ LÀM GÌ?

Đến với WEBINAR: MBA - HỌC GÌ VÀ LÀM GÌ? được tổ chức bởi Viện Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Hoa Sen vào lúc 19:30 ngày 12/10/2021 để cùng gặp gỡ với các chuyên gia kinh tế và chia sẻ về những chủ đề xoay quanh tấm bằng MBA.

Xem thêm →
thư viện, cơ sở dữ liệu, HSU, ĐHHS
  • 11.10.2021

Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến thư viện Trường Đại học Hoa Sen

Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư viện để truy cập truy cập vào các cơ sở dữ liệu trực tuyến: ProQuest Central, Credo Reference, IEEE Xplore Digital Library, Springer Link, và Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xem thêm →