tuyển sinh, thạc sĩ, MBA, NNA, Du lịch, HSU, ĐHHS
  • 29.11.2021

THÔNG BÁO: KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 11/12/2021

Đại học Hoa Sen thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ, dành cho các thí sinh chưa đáp ứng các yêu cầu đầu vào về Ngoại ngữ khi đăng ký tham gia dự tuyển các chương trình Thạc sĩ của Trường Đại học Hoa Sen, đợt tuyển sinh tháng 12/2021.

Xem thêm →
Ngôn ngữ Anh, MBA, HSU, tuyển sinh
  • 19.11.2021

MAE ÔN TẬP - LỊCH HỌC ÔN TẬP NGOẠI NGỮ 2 (TIẾNG TRUNG & TIẾNG PHÁP) - Khai giảng: 20/11/2021

Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo lịch học các lớp ôn tập Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung và Tiếng Pháp) dành cho các thí sinh đăng ký dự tuyển chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (MAE), bắt đầu từ ngày 20/11/2021.

Xem thêm →
NNA, MAE, ĐH Hoa Sen, HSU, Thạc sĩ, ôn tập
  • 01.11.2021

MAE Khóa 6 - Thông báo mở lớp ôn tập Ngoại ngữ 2

Thông báo mở lớp ôn tập Tiếng Pháp và Tiếng Trung dành cho các thí sinh chưa đủ điều kiện xét miễn Ngoại ngữ 2 chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh.

Xem thêm →
Quy trình, nộp hồ sơ, tuyển sinh, thạc sĩ, MBA, MAE, QTKD, NNA
  • 15.10.2021
  • Quy trình tuyển sinh

Hướng dẫn đăng ký dự tuyển

Trường Đại học Hoa Sen hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh thạc sĩ các chuyên ngành: Quàn trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MA Du lịch). 

Xem thêm →
tuyển sinh, MBA, NNA, MAE, QTKD, Du lịch, MA, thạc sĩ
  • 14.10.2021

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 (Thời hạn đăng ký: 5/12/2021)

Trường Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 với các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MA Du lịch) với hình thức xét tuyển dựa trên GPA Đại học và bài luận đầu vào. Nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 05/12/2021. 

Xem thêm →