Ngôn ngữ Anh, MBA, HSU, tuyển sinh
  • 19.11.2021

MAE ÔN TẬP - LỊCH HỌC ÔN TẬP NGOẠI NGỮ 2 (TIẾNG TRUNG & TIẾNG PHÁP) - Khai giảng: 20/11/2021

Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo lịch học các lớp ôn tập Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung và Tiếng Pháp) dành cho các thí sinh đăng ký dự tuyển chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (MAE), bắt đầu từ ngày 20/11/2021.

Xem thêm →
Đăng ký môn học, MBA,  Chiến lược quản trị nguồn nhân lực và Hành vi tổ chức
  • 18.10.2021

MBA - Đăng ký môn học: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực và Hành vi tổ chức

Thông báo tổ chức lớp học môn Chiến lược quản trị nguồn nhân lực và Hành vi tổ chức, chương trình MBA, Học kỳ 1, năm học 2021 - 2022.

Xem thêm →
NNA, MAE, ĐH Hoa Sen, HSU, Thạc sĩ, Luận văn, Thesis
  • 20.09.2021

MAE - HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (23-24/9/2021)

Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Google Meet vào ngày 23-24/9/2021

Xem thêm →
MBA, SĐH, HSU, ĐH Hoa Sen, Sau Đại học
  • 17.09.2021

MBA - Đăng ký môn học: Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số (Học Kỳ 2141)

Thông báo tổ chức lớp học môn Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số, chương trình MBA, Học kỳ 1, năm học 2021 - 2022.

Xem thêm →
SĐH, MBA, startup, QTKD
  • 03.08.2021

MBA - Đăng ký môn học: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (Học kỳ 2141)

Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, chương trình MBA, Học kỳ 1, năm học 2021 - 2022.

Xem thêm →