Quy trình, Thủ tục Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

Viện Đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học Hoa Sen

 

STT

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

 

 

 

 

1

 Từ tháng thứ 13, tính từ ngày hv nhận được giấy báo trúng tuyển (nhập học)

Đăng ký bảo vệ luận văn

- Học viên hoàn thành chương trình đào tạo với điểm trung bình chung từ 5.5 trở lên và không có môn nào có điểm < 5

- Đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đạt kết quả thi tiếng Anh theo quy định của trường hoặc nộp chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ và còn giá trị sử dụng tính đến thời điểm đăng ký nộp luận văn).

- Không vi phạm quy định của HSU về đào tạo SĐH

* Học viên chuyển đến Viện Đào tạo Sau đại học hồ sơ gồm:

GIAI ĐOẠN 1

- Đơn đăng ký làm LV có chữ ký của GVHD

- Giấy đề nghị của GVHD cho phép bảo vệ Đề cương luận văn.

GIAI ĐOẠN II

Sau khi học viên nhận được góp ý từ HĐ bảo vệ đề cương, học viên cùng GVHD chỉnh sửa đề cương và việt luận văn trong 6 tháng. Nếu luận văn đã hoàn chỉnh thì nộp:

-  Đơn đăng ký bảo vệ LV có chữ ký của GVHD

- 5 quyển luận văn đóng bìa mềm (in 2 mặt trên giấy A4).

(theo mẫu của Viện)

Học viên

 

2

15 ngày tiếp theo

Xét duyệt hồ sơ bảo vệ luận văn

* Nhân viên quản lý khóa học sẽ kiểm tra:

- Kết quả học tập của học viên.

- Hình thức trình bày luận văn.

- Học phí của học viên.

- Quyết định phân công GVHD tương thích với giấy đề nghị BV.

- Lý lịch khoa học của học viên theo mẫu của Viện

* Lập đề nghị thành lập hội đồng chấm luận văn cho học viên.

Viện ĐTSĐH (Chuyên viên phụ trách)

3

7 ngày tiếp theo

Đề xuất thành viên Hội đồng bảo vệ luận văn

Trưởng khoa đào tạo gửi danh sách Hội đồng dự kiến về cho Viện Đào tạo Sau đại học. 

Khoa đào tạo

4

15 ngày

tiếp theo

Lập Quyết định Hội đồng bảo vệ luận văn

Căn cứ danh sách đề nghị của Khoa đào tạo, Viện Đào tạo Sau đại học đề xuất với Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ cho học viên (nếu cần thiết thì đề nghị Khoa điều chỉnh danh sách này)

Viện ĐTSĐH

5

20 ngày (kể từ ngày học viên nộp 5 quyển luận văn)

Học viên bảo vệ luận văn

- Viện Đào tạo Sau đại học ấn định lịch bảo vệ, thông báo trên website của Viện và thông báo đến học viên.

- Nhân viên Viện SĐH chuyển luận văn cho thành viên Hội đồng chấm luận văn theo đường bưu điện.

- Các thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá bằng văn bản.

- Phiếu chấm điểm của mỗi thành viên Hội đồng phải ghi đầy đủ các chi tiết.

- Thư ký ghi Biên bản họp Hội đồng phải ghi chép đầy đủ các nội dung, bao gồm cả câu hỏi cho học viên và câu trả lời của hv.

- Kết thúc buổi bảo vệ, Thư ký Hội đồng đóng gói và nộp lại tất cả hồ sơ bảo vệ luận văn của học viên cho Viện Đào tạo Sau đại học. 

Viện ĐTSĐH

6

10 ngày (kể từ ngày bảo vệ)

Hoàn tất thủ tục bảo vệ LV

- Học viên chỉnh sửa nội dung luận văn theo biên bản góp ý của cá thành viên Hội đồng chấm luận văn.

- Sau đó học viên nộp:

+ 1 quyển LV có xác nhận chỉnh sửa của GVHD và 1 USB chứa nội dung luận văn đã chỉnh sửa (file PDF) và xác nhận của Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn

  • + 1 quyển luận văn (in 2 mặt trên giấy A4) cho thư viện (bìa cứng theo mẫu) và 1 USB chứa nội dung luận văn đã chỉnh sửa.

Học viên