MA Du lịch, MA, Thạc sĩ, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, HSU, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  • 11.10.2021
  • Bổ sung kiến thức

Danh sách các môn học Bổ sung kiến thức chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Danh sách các môn học Bổ sung kiến thức chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành 

Xem thêm →
NNA, MAE, ĐH Hoa Sen, HSU, Thạc sĩ, Bổ sung kiến thức
  • 11.10.2021
  • Bổ sung kiến thức

Danh sách các môn học Bổ sung kiến thức chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (MAE)

Thí sinh tốt nghiệp Đại học ngành gần và ngành khác khi đăng ký dự tuyển chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh phải học các môn Bổ sung kiến thức theo quy định.

Xem thêm →
MBA, HSU, QTKD, Thạc sĩ, Bổ sung kiến thức
  • 11.10.2021
  • Bổ sung kiến thức

Danh sách các môn học Bổ sung kiến thức chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Thí sinh tốt nghiệp Đại học ngành gần và ngành khác khi đăng ký dự tuyển chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh phải học các môn Bổ sung kiến thức theo quy định.

Xem thêm →
MAE, Ngôn ngữ Anh
  • 15.06.2021
  • Bổ sung kiến thức

Các môn Bổ sung kiến thức và ôn tập Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Bổ sung kiến thức và ôn tập Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 1. Các môn bổ sung kiến thức và ôn tập gồm 

Xem thêm →
BSKT, ôn tập
  • 15.06.2021
  • Bổ sung kiến thức

Các môn Bổ sung kiến thức và ôn tập MBA

Bổ sung kiến thức và ôn tập Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 1. Các môn bổ sung kiến thức và ôn tập gồm 

Xem thêm →