NNA, MAE, ĐH Hoa Sen, HSU, Thạc sĩ, ôn tập
  • 01.11.2021
  • Ôn thi đầu vào

MAE - Đăng ký lớp ôn tập Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung & Tiếng Pháp)

Thông báo mở lớp ôn tập Tiếng Pháp và Tiếng Trung dành cho các thí sinh chưa đủ điều kiện xét miễn Ngoại ngữ 2 chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh.

Xem thêm →