Quy trình, nộp hồ sơ, tuyển sinh, thạc sĩ, MBA, MAE, QTKD, NNA
  • 15.10.2021
  • Quy trình tuyển sinh

Hướng dẫn đăng ký dự tuyển

Trường Đại học Hoa Sen hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh thạc sĩ các chuyên ngành: Quàn trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MA Du lịch). 

Xem thêm →