NNA, MAE, ĐH Hoa Sen, HSU, Thạc sĩ, MBA, tuyển sinh
  • 13.10.2021
  • Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Đợt 2/2021

Trường Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh thạc sĩ các ngành: Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MA Du lịch) đợt 2 năm 2021 với hình thức xét tuyển dựa trên GPA Đại học và bài luận đầu vào. Nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 05/12/2021. 

Xem thêm →
tuyển sinh, MBA, Ngôn ngữ Anh, Du lịch, HSU
  • 05.01.2021
  • Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, đợt 1 năm 2021 các ngành: Quản trị Kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Xem thêm →
tuyển sinh, MBA, QTKD
  • 03.05.2021
  • Thông tin tuyển sinh

Thông tin Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Khóa 9

Thông tin chương trình Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Khóa 9 - 2021 của trường Đại học Hoa Sen

Xem thêm →
Thạc sĩ, Ngôn ngữ Anh, MAE, NNA, MA
  • 31.01.2021
  • Thông tin tuyển sinh

Thông tin Tuyển sinh Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh đợt 1/2021

Giới thiệu chương trình và thông tin Tuyển sinh Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Xem thêm →