Thạc sĩ du lịch, HSU, ĐHHS, Sau đại học
  • 30.09.2021
  • Tư vấn tuyển sinh

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh với tấm bằng Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Trường Đại học Hoa Sen dự kiến tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành khóa đầu tiên tháng 12 năm 2021. Chương trình đào tạo định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực quản lý trong ngành dịch vụ du lịch

Xem thêm →
MBA, QTKD, HSU, thạc sĩ, sau đại học
  • 27.09.2021
  • Tư vấn tuyển sinh

MBA - Quản trị kinh doanh: Đón đầu nhu cầu nhân sự cấp cao trong thời đại 4.0

Chương trình MBA – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trong năm học 2021 của Viện Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Hoa Sen với nhiều điểm mới, được cập nhật để phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa hiện tại và phù hợp với nhu cầu nhân lực cấp cao tại thị trường Việt Nam.

Xem thêm →
MBA, Logistics, HSU, ĐHHS, Sau đại học, thạc sĩ, QTKD
  • 25.09.2021
  • Tư vấn tuyển sinh

MBA - Quản trị Logistics: Quản trị Chuỗi cung ứng và Dịch vụ hậu cần trong thời đại chuyển đổi số

Chương trình MBA - Quản trị Logistics của Trường Đại học Hoa Sen theo định hướng ứng dụng, cung cấp kiến thức và kỹ năng về quản trị - thiết kế - kinh doanh chuỗi cung ứng và dịch vụ logistic trong nền kinh tế số. 

Xem thêm →
MBA, QTKD, QLKT, HSU
  • 23.09.2021
  • Tư vấn tuyển sinh

MBA – Quản lý Kinh tế Công - Làm chủ nền kinh tế trong thời đại 4.0

Hướng ngành Quản lý Kinh tế công trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) năm 2021 với trọng tâm quản trị chuyển đổi số trong thời đại 4.0 

Xem thêm →
MBA, marketing, HSU, SĐH
  • 21.09.2021
  • Tư vấn tuyển sinh

MBA - Quản trị Marketing: Chiến lược Marketing trong nền kinh tế số

Năm học 2021, Viện Đào tạo Sau Đại học mang đến hướng ngành Quản trị Marketing trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh với nội dung đào tạo được xây dựng và cập nhật với nhiều điểm mới, thú vị, phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế nền kinh tế số hiện nay.  

Xem thêm →